Selected your language: Thai United Stated
เนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมด
บริการของเรา
ผลงานของเรา
บทความ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
   

ความรู้เบื้องต้นแบบก่อสร้าง

Updated: 24 เม.ย. 2558 เวลา 16:01 น.
The Sense Pinklao
ศูนย์การค้ามินิมอลล์
Updated: 24 เม.ย. 2558 เวลา 15:46 น.
Panna The Living - บ้านพันนา
บ้านเดี่ยว 3 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary
Updated: 24 เม.ย. 2558 เวลา 15:47 น.
ร้านอาหาร กินลมชมสะพาน
อาคารร้านอาหาร 1 หลัง
Updated: 24 เม.ย. 2558 เวลา 16:00 น.
Song Fang Klong
ร้านอาหาร สองฝั่งคลอง

ร้านอาหาร สองฝั่งคลอง ร้านอาหาร 1 หลัง อาคารประชุม สัมมนา 1 หลัง
Updated: 24 เม.ย. 2558 เวลา 15:41 น.
ร้านอาหาร ซู่ซี่ & บัดดี้ สมุย
ร้านอาหาร ซู่ซี่ & บัดดี้ สมุย อาคารร้านอาหาร 2 หลัง พร้อม สระว่ายน้ำ
Updated: 12 ธ.ค. 2555 เวลา 23:29 น.
โรงแรมบัดดี้ ตรอกข้าวสาร (ส่วนเพิ่มขยาย)
โรงแรมบัดดี้ ตรอกข้าวสาร (ส่วนเพิ่มขยาย) อาคารส่วนเพิ่มขยาย 1 หลัง  พร้อมสระว่ายน้ำ
Updated: 12 ธ.ค. 2555 เวลา 15:55 น.
โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด

Updated: 12 ธ.ค. 2555 เวลา 15:41 น.
โรงแรม ราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม ราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม และ รีสอร์ท ระดับ 5 ดาว ริมทะเล
Updated: 12 ธ.ค. 2555 เวลา 14:33 น.
คอนโด แอร์ลิงค์ เรสซิเดนซ์ (Airlink Residence)
โครงการ คอนโด แอร์ลิงค์ เรสซิเดนซ์ (Airlink Residence) คอนโดมิเนียม 8 ชั้น  163 ห้อง  จำนวน 4 อาคาร
Updated: 12 ธ.ค. 2555 เวลา 14:07 น.

ราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา


รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาวแห่งนี้ตั้งอยู่บนหาดส่วนตัวในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Updated: 3 ก.ค. 2557 เวลา 16:32 น.

บัดดีข้าวสาร


โครงการก่อสร้างโรงแรมที่ถนนข้าวสาร โครงการสำเร็จเรียบร้อย
Updated: 25 ต.ค. 2555 เวลา 16:22 น.
กินลมชมสะพาน
ผลงานที่ทางทีมงาน บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด ที่ได้จัดทำสถานที่ กินลมชมสะพาน เป็นอันเรียบร้อย และสวยงาม
Updated: 25 ต.ค. 2555 เวลา 16:11 น.
การเตรียมงานก่อสร้าง
1. การกำหนดเขตการก่อสร้าง
2. การก่อสร้างอาคารชั่วคราว
3. น้ำและไฟฟ้าชั่วคราวที่จะใช้ในการก่อสร้าง
Updated: 12 ธ.ค. 2555 เวลา 00:58 น.
เกร็ดความรู้ เรื่องการถมดิน
ก่อนที่จะทำการสร้างบ้าน หรือสิ่งก่อสร้างใดๆ เจ้าของเทบทุกรายจะต้องเกิดคำถามว่า ระดับดินของบ้านหรือโครงการนั้นจะเอาสูงแค่ไหน การที่จะตอบปัญหาข้อนี้ควรจะดูปัจจัยต่างๆ
Updated: 12 ธ.ค. 2555 เวลา 01:12 น.
ความสำคัญของกฎหมายควบคุมอาคาร
เนื่องจากอาคารเป็นปัจจัยพื้นฐานของคน ดังนั้น เมื่อประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจึงมีการก่อสร้าง “อาคาร “ เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งหากไม่มีกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคมในการควบคุม “อาคาร” แล้วความไม่สวยงาม ความไร้ระเบียบ และปัญหาชุมชน ฯลฯ ก็จะเกิดขึ้นและกฎเกณฑ์นั้นก็คือ “กฎหมายควบคุมอาคาร” นั่นเอง
Updated: 12 ธ.ค. 2555 เวลา 01:23 น.
ระยะร่น ระยะเว้น ของการก่อสร้างอาคารบนที่ดิน
ข้อควรระวัง เรื่องการ ซื้อที่ดินเพื่อทำการก่อสร้าง จะต้องตรวจสอบระยะร่น ระยะเว้น ของการก่อสร้าง ตาม กฏกระทรวงฉบับที่ 5 ( พ.ศ.2543 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544

Updated: 12 ธ.ค. 2555 เวลา 01:26 น.