Selected your language: Thai United Stated
ชื่อตำแหน่งงาน
พนักงานจัดทำเอกสาร/เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
รายละเอียดงาน
•    วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า
•    สามารถใช้โปรแกรม Microsft Office ได้
•    หากมีประสบการณ์ทำงานด้านงานก่อสร้าง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
•    สามรถทำงานหน้าไซด์งานได้
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า
เงินเดือน
คุณสมบัติอื่นๆ
สวัสดิการ
จำนวนที่รับ