Selected your language: Thai United Stated
ชื่อตำแหน่งงาน
วิศวกรสนาม (Site Engineer)
ลักษณะงาน
งานประจำ
รายละเอียดงาน
1.    วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
2.    จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ
3.    ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
4.    ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. เพศชาย
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ)
3. ประสบการณ์ 5-10 ปี หากผ่านงานอาคารสูง มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้ Microsoft Office ได้
5. สามารถบริหารจัดการคนงานก่อสร้างได้
เพศ
เพศชาย
อายุ
วุฒิการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ)
เงินเดือน
คุณสมบัติอื่นๆ
สวัสดิการ
จำนวนที่รับ